Ανασχεδιασμός του Silo σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων στην Πολιτιστική Ακτή Πειραιά

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πρόσφατα, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, με μετατροπή του παλιού Silo. Επιθυμώντας να συμβάλουμε στη συζήτηση, και να τεκμηριώσουμε τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί από αυτήν την απόφασης, η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Πόλη κατέγραψε την εξέλιξη του έργου από το 2010 μέχρι σήμερα.

Στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου έχουμε διαμορφώσει ένα χρονολόγιο με τους πιο σημαντικούς σταθμούς του έργου. Θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες τεκμηρίωση με συνδέσμους στις πιο σημαντικές αποφάσεις, ενώ η σειρά θα κλείσει με έναν κείμενο που θα συνοψίζει κάποιες παρατηρήσεις της ομάδας για την διαδικασία.

Continue reading “Ανασχεδιασμός του Silo σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων στην Πολιτιστική Ακτή Πειραιά”