Μνημειακός άξονας Αριστοτέλους

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Το 2021 στην Θεσσαλονίκη, η Δημοτική Αρχή προκηρύσσει Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων με τίτλο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ». Σε αυτό το πλαίσιο και θέλοντας να συμβάλουμε στην συγκροτημένη συζήτηση και κριτική των εξελίξεων και των ζητημάτων που τίθενται για τον σχεδιασμό, συγκεντρώνουμε και  παρουσιάζουμε εδώ τις βασικές ρυθμίσεις και τις παρεμβάσεις-σταθμούς στην εξέλιξη της διαμόρφωσης του άξονα της Αριστοτέλους. Μετά το χρονολόγιο, ακολουθεί μια περιγραφή των σημαντικότερων σημείων και τέλος μια τεκμηρίωση με συνδέσμους σε σημαντικές αποφάσεις. Η τεκμηρίωση αυτή είναι ανοιχτή και υπό διαμόρφωση· κάθε στοιχείο που την εμπλουτίζει είναι παραπάνω από ευπρόσδεκτο.

[Τελευταία ενημέρωση 31 Ιανουαρίου 2022]

Ο άξονας της Αριστοτέλους, χωροθετημένος σύμφωνα με τις επιλογές του σχεδίου Εμπράρ στο κέντρο της ιστορικής εντός των τειχών Θεσσαλονίκης,  αποτελεί τον κατεξοχήν εμβληματικό δημόσιο χώρο της πόλης. Εκτός από την κεντροβαρική του για το πολεοδομικό συγκρότημα θέση, αποτελεί ένα σύμπλεγμα σημαντικών ελεύθερων χώρων και αρθρώνει χαρακτηριστικά μνημεία της πόλης, σε μια διαδρομή που ξεκινά από την θάλασσα μέχρι τις παρυφές της Άνω Πόλης.

Αποτελεί κατά συνέπεια έναν τόπο με ισχυρό συμβολικό βάρος για την Θεσσαλονίκη, την ιστορική της φυσιογνωμία και το παρόν της, αλλά κυρίως αποτελεί ένα ζωντανό δημόσιο χώρο, στοιχείο της καθημερινής ζωής και της μνήμης των ανθρώπων της πόλης και των επισκεπτών της.

Continue reading “Μνημειακός άξονας Αριστοτέλους”