Νομοθεσία για τον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

By Betoota44 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100207781

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει την νομοθεσία που έχει θεσμοθετηθεί ειδικά για την περίπτωση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. Κοσμά από το 2011 μέχρι σήμερα.

 1. ΝΟΜΟΣ 3985/2011 (ΦΕΚ 151/Α/1.7.2011): Το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού και η παραλία του Αγίου Κοσμά εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.
 2. ΝΟΜΟΣ 3943/2011 (ΦΕΚ66/Α/31.3.2011): Με το αρ.42 ιδρύεται η Ελληνικό ΑΕ.
 3. ΝΟΜΟΣ 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.12.2012):[1] Μεταφορά στο ελληνικό δημόσιο της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας όλων των εκτάσεων και ακινήτων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, τα οποία βρίσκονται στην έκταση που ορίστηκε ως «Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγ. Κοσμά».
 4. ΝΟΜΟΣ 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014): Ενσωματώνονται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής οι προβλέψεις του Ν.4062/2012 για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
 5. ΝΟΜΟΣ 4422/2016 (ΦΕΚ 181/Α/27.9.2016):[2] Κύρωση σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ / Μεταβολή του άρ. 2 ν. 4067/2012 ως προς την πρόβλεψη ελάχιστος ποσοστού επιφάνειας των τουριστικών καταλυμάτων επί της συνολικής δόμησης του ψηλού κτιρίου / προβλέψεις για την κατασκευή και λειτουργία παιδικής χαράς στην κτιριακή ενότητα Α1 / Δικαίωμα κατασκευής περιφράξεων.
 6. ΝΟΜΟΣ 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/14.06.2018):[3] Με το Α Τμήμα του νόμου ιδρύεται «Φορέας διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά».
 7. ΝΟΜΟΣ 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018):[4] Το άρ. 7, παρ. 5 προβλέπει ότι οι οικοδομικές άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού της ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών (!!).
 8. ΝΟΜΟΣ 4621/2019 (ΦΕΚ 128/Α/31.7.2019):[5] Με το άρθρο 3, μεταβάλλονται διατάξεις του ν. 4062/2012 σχετικές με τα ύψη κτιρίων και εγκαταστάσεων για τα τμήματα με πρόσωπο στη Λεωφ. Βουλιαγμένης και τη Λεωφ. Ποσειδώνος.
 9. ΝΟΜΟΣ 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/18.11.2019):[6] Με το άρθρο 30 προβλέπεται ότι με απόφαση θα πρέπει να καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους.
 10. ΝΟΜΟΣ 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/12.2.2020):[7] Με το άρθρο 67 εισάγονται νέες «Ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά», αρκετές από τις οποίες τροποποιήθηκαν με τον ν. 4787/2021 (όπως πχ οι τακτοποιητικές για παράνομες κατασκευές ρυθμίσεις της παρ. 1). Με τις διατάξεις της παρ. 1 (η οποία τροποποιήθηκε με το άρ. 5 του ν. 4787/2021), νομιμοποιούνται όλες οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις «(κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές), που έχουν ανεγερθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια είτε καθ’ υπέρβαση αυτής».
 11. ΝΟΜΟΣ 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/29.7.2020):[8] Με το άρθρο 74 εισάγεται πρόβλεψη για ανεξάρτητο μηχανικό που ελέγχει και εγκρίνει τις «μελέτες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων υποδομής του Παραρτήματος I», την επίβλεψη εργασιών, τη συμφωνία των εργασιών που εκτελούνται με τις μελέτες (που έχει ο ίδιος εγκρίνει), και την έκδοση βεβαιώσεων περαίωσης έργων. Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (όχι ΥΠΕΝ) καθορίζονται τα προσόντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
 12. ΝΟΜΟΣ 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α/26.3.2021):[9] Με τον νόμο αυτόν η Βουλή εγκρίνει και τυπικά τη σύμβαση διανομής του ακινήτου, ενώ εισάγει μια σειρά από διατάξεις τροποποίησης των ειδικών (κατά παρέκκλιση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας) ρυθμίσεων για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, τη χρήση αυθαιρέτων κατασκευών, τις οικοδομικές άδειες, τις άδειες κατεδάφισης, κλπ.
 13. ΝΟΜΟΣ 4804/2021 (ΦΕΚ 90/Α/5.6.2021):[10] Με το άρθρο 113 προβλέπεται ρόλος του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, μέσα από υποβολή σε αυτόν έκθεσης του προϊσταμένου του Γραφείου Ελληνικού για το έργο κάθε έτους.
 14. ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ (ψηφίστηκε στις 9.12.2021):[11] Με το άρθρο 40, που δεν τέθηκε ποτέ σε δημόσια διαβούλευση και κατατέθηκε ως τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη δίκαιη μετάβαση και την απολιγνιτοποίηση, εισάγονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις για:
  1. τη λειτουργία των κύριων τουριστικών καταλυμάτων
  1. των παιδικών χαρών
  1. δημιουργία τσίρκων και λούνα παρκ
  1. την κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων
  1. την κατασκευή περιφράξεων
  1. τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
  1. τη δυνατότητα υπέρβασης των υψών των κτιρίων κατά 10 μ. για να τοποθετούνται πέργκολες ή πυλώνες φωτισμού.

Για τις μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο και τους οικοδομικούς όρους εκμετάλλευσης της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού πραγματοποιήθηκε μια διαβούλευση (ν. 4062/2012).

Continue reading “Νομοθεσία για τον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά”