Ποιες/ποιοι είμαστε 

Το Παρατηρητήριο για την πόλη είναι μια συλλογική πλατφόρμα ανάλυσης και τεκμηρίωσης για ζητήματα σχεδιασμού και διακυβέρνησης με έμφαση στον αστικό χώρο.

Αποτελείται από μια διεπιστημονική ομάδα (αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, συγκοινωνιολόγους, περιβαλλοντολόγους,  γεωγράφους, κοινωνιολόγους, ανθρωπολόγους κ.ά.) με διάσπαρτη γεωγραφική παρουσία, αλλά με κοινό στοιχείο την πίστη στην αξία του χωρικού σχεδιασμού ως μιας συγκροτημένης και δημοκρατικής μορφής δημόσιας παρέμβασης για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας των πολιτών.

Η δράση μας έχει να κάνει με την συστηματική παρακολούθηση της επικαιρότητας και την επιστημονική τεκμηρίωση πολιτικών, σχεδιασμού και παρεμβάσεων σε διάφορες κλίμακες του χώρου: από τη γειτονιά και την πόλη, στο τοπίο, στην ύπαιθρο και σε γενικότερα ζητήματα χωρικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος.

Ως εργαλεία για την ανάδειξη των θεμάτων μας χρησιμοποιούμε αναφορές στην εγχώρια και διεθνή βιβλιογραφία και το θεσμικό πλαίσιο, συγκρίσεις με θετικά και αρνητικά παραδείγματα εφαρμογών, προσκλήσεις σε άλλους φορείς, συλλογικότητες και επαγγελματίες για την παράθεση απόψεων, καθώς και την ατομική και συλλογική μας εμπειρία ως επιστήμονες και πολίτες.

Το Παρατηρητήριο για την πόλη φιλοδοξεί  να προωθήσει τη δημόσια συζήτηση και τη διαφάνεια σε ότι αφορά τον σχεδιασμό και τις παρεμβάσεις στο χώρο με επιστημονικό, τεκμηριωμένο και ελεύθερο λόγο. Για το δικαίωμα στην πόλη, για την ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος, για την διεύρυνση της συμμετοχής για την κοινωνική δικαιοσύνη.