Εγχειρήματα συμμετοχικότητας (4)

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Αυτό είναι το τέταρτο άρθρο-τεκμηρίωση της σειράς του Παρατηρητητηρίου για την Πόλη για την διαβούλευση. Το πρώτο μπορείτε να το βρείτε εδώ, το δεύτερο εδώ, και το τρίτο εδώ.

Τα τελευταία χρόνια αρκετοί δήμοι της χώρας εμπλέκονται όλο και περισσότερο σε ad hoc διαδικασίες διαβούλευσης, με έμφαση στην ενημέρωση και την επικοινωνία. Έχουν καταγραφεί επίσης μια σειρά από πιλοτικά εγχειρήματα συμμετοχικότητας. Τα εγχειρήματα αυτά εντάσσονται κατά περίπτωση σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους (λ.χ. ΕΣΠΑ), το Πράσινο Ταμείο, ή άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Συχνά πραγματοποιούνται σε συνεργασία με Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό ή μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. Ενδεικτικά πιλοτικά εγχειρήματα συμμετοχικότητας αφορούν:

  • Εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού για την ανάπλαση δημόσιων χώρων κλίμακας γειτονιάς με τη συμμετοχή κατοίκων,
  • Εργαστήρια συμμετοχικού σχεδιασμού για την αναβάθμιση σχολικών χώρων με τη συμμετοχή μελών των σχολικών κοινοτήτων,
  • Πλατφόρμες συμμετοχικού σχεδιασμού και τροφοδότησης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων

Το Νοέμβριο του 2021 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το πρώτο επιστημονικό συνέδριο που εστίαζε αποκλειστικά σε ζητήματα συμμετοχικότητας, με θέμα: «Συμμετοχικός Σχεδιασμός: Πόλη, Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή. Εμπειρίες, Προκλήσεις και Δυνατότητες». (οργάνωση Participatory Lab, Commonspace, χρηματοδότηση Πράσινο Ταμείο).

Ενδεικτικές εμπειρίες από το Δήμο Αθηναίων

Ενδεικτικά αναφέρονται ετερόκλητες εμπειρίες από το Δήμο Αθηναίων κατά τα τελευταία χρόνια:

Ad hoc διαδικασίες διαβούλευσης:

  • Ο διαγωνισμός Re-think Athens για την ανάπλαση της οδού Πανεπιστημίου εκτέθηκε στο σταθμό μετρό του Συντάγματος και στη Στοά Αρσακείου, όπου το κοινό ενημερωνόταν και κατέθετε τη γνώμη του.
  • Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) του Δήμου Αθηναίων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να στείλουν τη γνώμη τους στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  • Το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) του Δήμου Αθηναίων αναρτήθηκε σε ειδική ιστοσελίδα και οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να απαντήσουν σε σχετική δημοσκόπηση.

Πιλοτικά εγχειρήματα συμμετοχικότητας

  • Το πρόγραμμα Re-activate Athens σε ισόγεια αίθουσα κοντά στην Ομόνοια
  • Η πλατφόρμα SynAthina
  • Συμμετοχικά εργαστήρια στο πλαίσιο του προγράμματος «Λυκαβηττός: το παρόν και το μέλλον του αστικού δάσους της Αθήνας»
  • Συμμετοχικά προγράμματα στο πλαίσιο της «Στρατηγικής Ανθεκτικότητας της Αθήνας για το 2030».
%d bloggers like this: