Ανασχεδιασμός του Silo σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων στην Πολιτιστική Ακτή Πειραιά

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Πρόσφατα, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την ίδρυση του Μουσείου Εναλίων Αρχαιοτήτων στον Πειραιά, με μετατροπή του παλιού Silo. Επιθυμώντας να συμβάλουμε στη συζήτηση, και να τεκμηριώσουμε τα γεγονότα που έχουν προηγηθεί από αυτήν την απόφασης, η ομάδα του Παρατηρητηρίου για την Πόλη κατέγραψε την εξέλιξη του έργου από το 2010 μέχρι σήμερα.

Στο πρώτο μέρος αυτού του άρθρου έχουμε διαμορφώσει ένα χρονολόγιο με τους πιο σημαντικούς σταθμούς του έργου. Θα ακολουθήσει τις επόμενες μέρες τεκμηρίωση με συνδέσμους στις πιο σημαντικές αποφάσεις, ενώ η σειρά θα κλείσει με έναν κείμενο που θα συνοψίζει κάποιες παρατηρήσεις της ομάδας για την διαδικασία.

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ

2010Δρομολογούνται οι πρώτες ιδέες για μια πολιτιστική ακτή από τον ΟΛΠ που αφορούν τη μετατροπή του Σιλό σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων και περιλαμβάνουν μία έκταση 180 περίπου στρεμμάτων με τον γειτονικό αρχαιολογικό χώρο της Ηετιώνειας Πύλης, τις Μόνιμες Κτιστές Δεξαμενές του 1898, τον Ταινιόδρομο Σιτηρών με τους αναρροφητικούς γερανούς δίπλα στο ιστορικό πλωτό μουσείο «Liberty».
Δεκέμβριος 2010Γίνεται έκθεση που παρουσιάζει το Επενδυτικό Σχέδιο (Μaster Plan) του ΟΛΠ για την Πολιτιστική Ακτή Πειραιά. Για το Σιλό προτείνεται μετατροπή σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων και Ναυτικό Μουσείου.
Μάρτιος 2012Προκηρύσσεται Ανοιχτός Διεθνής  Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός από τον ΟΛΠ και το ΥΠΠΟΑ.
Οκτώβριος 2012Ολοκληρώνεται ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός με συμμετοχή 89 αρχιτεκτονικών ομάδων, εκ των οποίων 35 από το εξωτερικό.
Φεβρουάριος 2013Ανακοινώνονται τα αποτελέσματα του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων. Το 1ο βραβείο κερδίζει η “Ομάδα Αντωνόπουλου”.
Μάρτιος 2013Η Λ. Μενδώνη (τότε γ.γ. του ΥΠΠΟΑ) απονέμει το Α’ βραβείο στη νικήτρια ομάδα.
Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2013Γίνονται συναντήσεις εργασίας μεταξύ των μελετητών και του Υπουργείου Πολιτισμού για προσαρμογή της μελέτης.
Δεκέμβριος 2013Η μελέτη παρουσιάζεται  στην αρ.7 συνεδρίαση του Κεντρικού Συμβουλίου Μουσείων
Μάρτιος 2014Δημοσιεύεται  η ομόφωνη έγκριση της μελέτης από το Συμβούλιο Μουσείων.
Δεκέμβριος 2014 – Ιανουάριος 2015Γίνονται συναντήσεις του μελετητικού γραφείου με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων του ΟΛΠ και σύμβουλο της “Πολιτιστικής Ακτής Πειραιά” για την προετοιμασία της σύμβασης εκπόνησης μελετών οριστικής φάσης του έργου.
Φεβρουάριος 2015 Ιούνιος 2016Υπογράφεται η σύμβαση παραχώρησης του λιμένα στην COSCO.  Κάθε επαφή με το μελετητικό γραφείο διακόπτεται.
Μάιος 2017Η Περιφέρεια Αττικής εκδίδει ανακοίνωση για την Πολιτιστική Ακτή με πληροφορίες για την διαμόρφωση του κτιρίου του «ΣΙΛΟ» σε Μουσείο Εναλίων Αρχαιοτήτων.
Φεβρουάριος 2019Το Μουσείο εντάσσεται στο Αρχικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα και τη Μελέτη Διαχείρισης της ΟΛΠ ΑΕ.
Ιανουάριος 2020Συμπληρώνεται  και τροποποιείται το Γενικό Προγραμματικό Σχέδιο (Master Plan) του ΟΛΠ.
Απρίλιος 2020Εκπονείται νέα μουσειολογική μελέτη από το ΥΠΠΟΑ με άγνωστο αντικείμενο τροποποιήσεων.
Δεκέμβριος 2020Εγκρίνεται η νέα μουσειολογική μελέτη.
Μάρτιος 2021Το Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων εντάσσεται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”.
15 Δεκεμβρίου 2021Εγκρίνεται η εκπόνηση προμελέτης για την αποκατάσταση του SILO και τη μετατροπή του σε Μουσείο Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
Δεκέμβριος 2021 – Ιανουάριος 2022Εκπονείται αρχιτεκτονική, στατική, ηλεκτρομηχανολογική και μουσειογραφική προμελέτη.
18 Ιανουαρίου 2022Εκδίδεται ομόφωνη θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Μουσείων για την προμελέτη.
21 Ιανουαρίου 2022Ο  ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ και η μελετητική ομάδα του 1ου βραβείου του Ανοιχτού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού εκδίδουν ανακοινώσεις διαμαρτυρίας.

Μέσα στις επόμενες μέρες θα ακολουθήσει η τεκμηρίωση με συνδέσμους σε περισσότερες πλήροφορίες.

%d bloggers like this: