Νομοθεσία για τον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού – Αγ. Κοσμά

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

By Betoota44 – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=100207781

Η παρακάτω λίστα περιλαμβάνει την νομοθεσία που έχει θεσμοθετηθεί ειδικά για την περίπτωση του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού- Αγ. Κοσμά από το 2011 μέχρι σήμερα.

 1. ΝΟΜΟΣ 3985/2011 (ΦΕΚ 151/Α/1.7.2011): Το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού και η παραλία του Αγίου Κοσμά εντάσσονται στο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων.
 2. ΝΟΜΟΣ 3943/2011 (ΦΕΚ66/Α/31.3.2011): Με το αρ.42 ιδρύεται η Ελληνικό ΑΕ.
 3. ΝΟΜΟΣ 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/12.12.2012):[1] Μεταφορά στο ελληνικό δημόσιο της πλήρους και αποκλειστικής κυριότητας όλων των εκτάσεων και ακινήτων του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού, τα οποία βρίσκονται στην έκταση που ορίστηκε ως «Μητροπολιτικός Πόλος Ελληνικού – Αγ. Κοσμά».
 4. ΝΟΜΟΣ 4277/2014 (ΦΕΚ 156/Α/1.8.2014): Ενσωματώνονται στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής οι προβλέψεις του Ν.4062/2012 για τον Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά.
 5. ΝΟΜΟΣ 4422/2016 (ΦΕΚ 181/Α/27.9.2016):[2] Κύρωση σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών της ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΕ / Μεταβολή του άρ. 2 ν. 4067/2012 ως προς την πρόβλεψη ελάχιστος ποσοστού επιφάνειας των τουριστικών καταλυμάτων επί της συνολικής δόμησης του ψηλού κτιρίου / προβλέψεις για την κατασκευή και λειτουργία παιδικής χαράς στην κτιριακή ενότητα Α1 / Δικαίωμα κατασκευής περιφράξεων.
 6. ΝΟΜΟΣ 4549/2018 (ΦΕΚ 105/Α/14.06.2018):[3] Με το Α Τμήμα του νόμου ιδρύεται «Φορέας διαχείρισης κοινόχρηστων χώρων εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά».
 7. ΝΟΜΟΣ 4574/2018 (ΦΕΚ 191/Α/13.11.2018):[4] Το άρ. 7, παρ. 5 προβλέπει ότι οι οικοδομικές άδειες χορηγούνται από το Γραφείο Ελληνικού της ΓΓ Δημόσιας Περιουσίας που υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών (!!).
 8. ΝΟΜΟΣ 4621/2019 (ΦΕΚ 128/Α/31.7.2019):[5] Με το άρθρο 3, μεταβάλλονται διατάξεις του ν. 4062/2012 σχετικές με τα ύψη κτιρίων και εγκαταστάσεων για τα τμήματα με πρόσωπο στη Λεωφ. Βουλιαγμένης και τη Λεωφ. Ποσειδώνος.
 9. ΝΟΜΟΣ 4638/2019 (ΦΕΚ 181/Α/18.11.2019):[6] Με το άρθρο 30 προβλέπεται ότι με απόφαση θα πρέπει να καθοριστεί καταληκτική ημερομηνία, κατά την οποία η ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. υποχρεούται να παραδώσει τους κοινόχρηστους χώρους.
 10. ΝΟΜΟΣ 4663/2020 (ΦΕΚ 30/Α/12.2.2020):[7] Με το άρθρο 67 εισάγονται νέες «Ρυθμίσεις για τα υφιστάμενα κτίσματα και τις εγκαταστάσεις εντός του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά», αρκετές από τις οποίες τροποποιήθηκαν με τον ν. 4787/2021 (όπως πχ οι τακτοποιητικές για παράνομες κατασκευές ρυθμίσεις της παρ. 1). Με τις διατάξεις της παρ. 1 (η οποία τροποποιήθηκε με το άρ. 5 του ν. 4787/2021), νομιμοποιούνται όλες οι αυθαίρετες εγκαταστάσεις «(κτίρια και εν γένει κτίσματα και κατασκευές), που έχουν ανεγερθεί μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος νόμου είτε με άδεια είτε χωρίς άδεια είτε καθ’ υπέρβαση αυτής».
 11. ΝΟΜΟΣ 4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/29.7.2020):[8] Με το άρθρο 74 εισάγεται πρόβλεψη για ανεξάρτητο μηχανικό που ελέγχει και εγκρίνει τις «μελέτες που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων υποδομής του Παραρτήματος I», την επίβλεψη εργασιών, τη συμφωνία των εργασιών που εκτελούνται με τις μελέτες (που έχει ο ίδιος εγκρίνει), και την έκδοση βεβαιώσεων περαίωσης έργων. Με απόφαση των υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων (όχι ΥΠΕΝ) καθορίζονται τα προσόντα του Ανεξάρτητου Μηχανικού.
 12. ΝΟΜΟΣ 4787/2021 (ΦΕΚ 44/Α/26.3.2021):[9] Με τον νόμο αυτόν η Βουλή εγκρίνει και τυπικά τη σύμβαση διανομής του ακινήτου, ενώ εισάγει μια σειρά από διατάξεις τροποποίησης των ειδικών (κατά παρέκκλιση της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας) ρυθμίσεων για την παραχώρηση χρήσης αιγιαλού και παραλίας, τη χρήση αυθαιρέτων κατασκευών, τις οικοδομικές άδειες, τις άδειες κατεδάφισης, κλπ.
 13. ΝΟΜΟΣ 4804/2021 (ΦΕΚ 90/Α/5.6.2021):[10] Με το άρθρο 113 προβλέπεται ρόλος του ΓΓ Χωρικού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ, μέσα από υποβολή σε αυτόν έκθεσης του προϊσταμένου του Γραφείου Ελληνικού για το έργο κάθε έτους.
 14. ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ (ψηφίστηκε στις 9.12.2021):[11] Με το άρθρο 40, που δεν τέθηκε ποτέ σε δημόσια διαβούλευση και κατατέθηκε ως τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για τη δίκαιη μετάβαση και την απολιγνιτοποίηση, εισάγονται, μεταξύ άλλων, διατάξεις για:
  1. τη λειτουργία των κύριων τουριστικών καταλυμάτων
  1. των παιδικών χαρών
  1. δημιουργία τσίρκων και λούνα παρκ
  1. την κατάρτιση συμβολαιογραφικών εγγράφων
  1. την κατασκευή περιφράξεων
  1. τη λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων
  1. τη δυνατότητα υπέρβασης των υψών των κτιρίων κατά 10 μ. για να τοποθετούνται πέργκολες ή πυλώνες φωτισμού.

Για τις μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο και τους οικοδομικούς όρους εκμετάλλευσης της έκτασης του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού πραγματοποιήθηκε μια διαβούλευση (ν. 4062/2012).


[1] Ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016.

[2] Νόμος 4422/2016 «Κύρωση της από 14.11.2014 Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. και της από 19.7.2016 Τροποποιητικής Σύμβασης και ρύθμιση λοιπών συναφών θεμάτων.»

[3] Ν. 4549/2019 «Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις.»

[4] Ν. 4574/2018 «Κύρωση της σύμβασης παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ», της εταιρείας «ΘΡΙΑΣΙΟ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», της εταιρείας «ΕΤΒΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και της εταιρείας «ΓΚΟΛΝΤΑΙΡ ΚΑΡΓΚΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ LOGISTICS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», για την «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ» και άλλες διατάξεις.»

[5] Ν. 4621/2019 «Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του ν. 4611/2019 (Α’ 73) και άλλες διατάξεις».

[6] Ν. 4638/2019 «Κύρωση: α) της από 25.9.2019 Π.Ν.Π. «Επείγουσα ρύθμιση για την απαλλαγή από την υποχρέωση απόδοσης του φόρου διαμονής» (Α΄ 142), β) της από 30.9.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας» (Α΄ 145), γ) της από 4.10.2019 Π.Ν.Π. «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας» (Α΄ 150) και άλλες διατάξεις.»

[7] Ν. 4663/2020 «Ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση αεροδρομίων επί υδάτινων επιφανειών, ρυθμίσεις μεταφορών και άλλες διατάξεις.»

[8] Ν. 4712/2020 «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη  διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα,  την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις.»

[9] Ν. 4787/2021 «Κύρωση Σύμβασης Διανομής Ακινήτου Σύστασης Δικαιώματος Επιφανείας Ακινήτου Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού Αγίου Κοσμά, ρύθμιση συναφών θεμάτων και άλλες διατάξεις.»

[10] Ν. 4808/2021 «Εκλογή Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών και λοιπές διατάξεις.»

[11] Ψηφισθέν νομοσχέδιο (. «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση και ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων απολιγνιτοποίησης».

%d bloggers like this: